Oferta

Zakres  świadczonych  usług   geodezyjnych:

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjna obsługa uzgodnień projektów w ZUDp

Pomiary realizacyjne:

 • wytyczenie: budynków, budowli, infrastruktury podziemnej, granic działek ewidencyjnych
 • pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń (monitoring obiektów),
 • wyznaczanie reperów roboczych, zera budowy

Pomiary powykonawcze:

 • geodezyjna inwentaryzacja budynków, budowli, infrastruktury: nadziemnej, naziemnej, podziemnej
 • obmiar powierzchni użytkowej lokali ,przygotowanie dokumentacji do założenia kartotek lokali
 • pomiar objętości mas ziemnych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Ponadto:

 • prace prawne
 • podział nieruchomości, rozgraniczenia
 • wycena nieruchomości
 • pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
 • Trójwymiarowe modele terenu 3D

Specjalizujemy się w obsługach inwestycji, gdzie zapewniamy profesjonalizm szerokiej kadry wykwalifikowanych specjalistów, terminowość oraz pracę na najwyższej klasy sprzęcie geodezyjnym.

Serdecznie zapraszam do współpracy.