Oferta

Usługi   geodezyjne:

 • mapy do celów projektowych,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjna obsługa uzgodnień projektów w ZUDp.

Pomiary realizacyjne:

 • wytyczenie: budynków, budowli, infrastruktury podziemnej, granic działek ewidencyjnych;
 • pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń (monitoring obiektów);
 • wyznaczanie reperów roboczych, zera budowy.

Pomiary powykonawcze:

 • geodezyjna inwentaryzacja budynków, budowli, infrastruktury: nadziemnej, naziemnej, podziemnej;
 • obmiar powierzchni użytkowej lokali ,przygotowanie dokumentacji do założenia kartotek lokali;
 • pomiar objętości mas ziemnych;
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Ponadto:

 • prace prawne;
 • podział nieruchomości, rozgraniczenia;
 • wycena nieruchomości;
 • pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości;
 • Trójwymiarowe modele terenu 3D.

Specjalizujemy się w obsługach inwestycji, gdzie zapewniamy profesjonalizm szerokiej kadry wykwalifikowanych specjalistów, terminowość oraz pracę na najwyższej klasy sprzęcie geodezyjnym.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

google logo